Länkar & övrig information

Kontakta oss för aktuellt pris

Välkommen att kontakta oss via vårt kontaktformulär, telefon eller e-post för aktuellt pris.

Klicka här för att göra en bokningsförfrågan direkt på hemsidan.

Kontaktperson: Jessica Lundkan
Tel: 0734 - 16 85 60
E-post: jessica@lundkan.se

Gästen ansvarar för sitt sällskap och att ordningsreglerna efterföljs

 • Det är inte tillåtet att övernatta fler i stugan eller på tomten, än vad som angivits vid bokningen.
 • Stugan får inte användas till något annat än fritidsändamål.
 • Husdjur får inte medföras utan värdens tillstånd.
 • Om inte betalningen av bokningen sker i tid, annulleras hyresbekräftelsen omgående
 • Bokningen är bindande, sker avbeställning tidigare än 40 dagar före tillträdesdagen behöver du inte betala mer än bokningsavgiften på 1000kr. Avbeställer gästen senare än vad som angivits debiteras hela hyresbeloppet. Kan stugan genom stugägarens försorg återuthyras, återbetalas motsvarande belopp med avdrag för beställningsavgiften. Ingår avbeställningsskydd i avtalet och gästen avbeställer före tillträdesdagen på grund av sjukdom som drabbar någon i sällskapet, återbetalas hela beloppet med avdrag för avbeställningsskyddet. För detta krävs intyg av legitimerad läkare.
 • Gästen disponerar stugan från kl. 15.00 tillträdesdagen och lämnar den senast kl. 11.00 avresedagen om inget annat överenskommits. • Gästen ska själv hålla med sänglinne och handdukar, hushålls- och toalettpapper, disk och rengöringsmedel.
 • Gästen ska vara rädd om stugan, exempelvis får man inte gå inomhus med pjäxor.
 • Gästen ska vårda boendet väl och följa de anvisningar som gäller. Om detta inte efterföljs kommer städning att utföras på gästens bekostnad, minimum 1500 kr.
 • Röksanering debiteras minimum med 6000 kr. Gästen skall ha en gällande hemförsäkring
 • Gästen ansvarar själv för inventarier och eventuella skador som uppstår på/i fastigheten genom att gästen eller dess sällskap har varit vårdslösa. Gästen är ersättningsskyldig för de skador som uppstår.
 • Nattro ska råda i stugan mellan kl 23.00 – 07.00.
 • Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:
  • Du eller någon i ditt sällskap begår skadegörelse i stugan/området.
  • Om boendet används till ej avsett ändamål.
  • Du eller någon i ditt sällskap uppträder störande i stugan/området.

Om avtalet upphör att gälla p.g.a. ovan nämnda fall, har Lundkan/stugaisalen.com rätten att vräka gästen omedelbart och gästen har ingen rätt att återfå någon del av hyresbeloppet. Vid vräkning/ avhysning debiteras hyresgästen minst 5000 kr för extraordinära kostnader. Betalning sker i samband med avresa. Vi förbehåller oss rätten att vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet kunna stänga boendet och avlägsna gästens tillhörigheter. Vi ansvarar inte för kvarglömda saker. Om gästen ringer och ber oss hämta kvarglömda saker debiteras resa, tid och porto.

 • Borttappade nycklar debiteras med 2000 kr.
 • Ordentlig städning ska utföras innan avresa. Om gästen underlåter sig detta kommer städningen att utföras på gästens bekostnad.
 • Vissa veckor kommer deposition på minst 1000 kr för städning och nycklar debiteras. Gästen får tillbaka depositionen vid avresa efter att:
  • Ordningsreglerna har efterföljts.
  • Samtliga nycklar är återlämnade.
  • Städningen är godkänd.
  • Depositionskvittot återlämnas.
 • Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Malung-Sälens kommun gäller.

Vid ankomst: om boendet är ostädat kontakta Lundkan/stugaisalen.com omgående. Tel: 0734 168560
 Under vistelsen: följ ordningsreglerna och var rädda om husen.
Vid avresa: städa efter checklista och lämna nycklar i nyckelskåp.